Praktische info

Lid worden

Hoe word ik lid ?
• Ga naar  Tennis Vlaanderen en druk dan op de blauwe knop “Lid Worden” onderaan. Vul al je gegevens in en kies dan het gewenste tarief dat voor jou van toepassing is (vb.: “Senior Tennis”). Belangrijk is het gegeven referentienummer te vermelden op de overschrijving om snel jouw lidmaatschap te garanderen.

Voordelen?
• Onbeperkt aantal reserveringen
• Mogelijkheid om een gast (niet-lid) uit te nodigen mits een toereikend saldo. In dit geval betaalt het lid het tarief van zijn/haar gast en regelt dit achteraf zelf met deze gast.

Dit filmpje kan je hierbij helpen:

Betaling van de lidgelden gebeurt dus enkel via overschrijving.

Bij mededeling zet je het referentienummer dat je kreeg bij de inschrijving via Tennisvlaanderen.

Hernieuw je je lidgeld ? Ook via
Tennis Vlaanderen