Interclub

Enkele aandachtspunten:

Inschrijven:

In het clubhuis, met de lijst uit het clubblad

  • Zo veel mogelijk met een volledige ploeg inschrijven, en liefst met enkele reserven. Hou rekening met het aantal punten per ploeg!
  • Schrijf je slechts in 1 ploeg in, om het aantal ploegen te beperken
  • Iedereen die het lidgeld voor 2018 betaald heeft op 15 januari wordt op de interclublijst gezet. Diegenen die NIET op de interclublijsten wensen voor te komen, gelieve ons een seintje te geven.